logo


Болнична помощ по Клинични пътеки на НЗОК

Многопрофилна Болница за Активно Лечение Централ Онко Хоспитал ООД има сключен договор с Националната Здравно-Осигурителна Каса по следните клинични пътеки:

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

1. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
2. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
3. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
4. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
5. Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
6. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
7. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
8. Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
9. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
10. Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
11. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
12. Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
13. Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст
14. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
15.1. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
15.2. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
16. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
17. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
18. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
19. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
20. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
21. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
22. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
23. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)
24. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
25. Диагностика и лечение на мултиплена склероза
26. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
27. Лечение на епилептичен статус
28. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
29. Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
30. Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
31. Диагностика и лечение на паркинсонова болест
32. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34. Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
35. Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
36. Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
37. Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
38. Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
39. Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
40. Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
41. Токсоалергични реакции при лица над 18 години
42. Токсоалергични реакции при лица под 18 години
43. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
44. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
45. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
46. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
47. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
48. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
49. Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
50. Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
51. Кератопластика
52. Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
53. Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
54. Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
55. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
56. Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
57. Трансуретрална простатектомия
58. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
59. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
60. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
61. Оперативни процедури върху мъжка полова система
62. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
63. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
64. Оперативни процедури при инконтиненция на урината
65. Реконструктивни операции в урологията
66. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
67. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
68. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
69. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
70. Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
71. Радикална простатектомия
72. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
73. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
74. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
75. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
76. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
77. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
78. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
79. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
80. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
81. Оперативни процедури върху апендикс
82. Хирургични интервенции за затваряне на стома
83. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
84. Оперативни процедури при хернии
85. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
86. Конвенционална холецистектомия
87. Лапароскопска холецистектомия
88. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
89. Оперативни процедури върху черен дроб
90. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
91. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
92. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
93. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
94. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
95. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
96. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
97. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
98. Оперативно лечение при остър перитонит
99. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
100. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
101. Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
102. Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
103. Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
104. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
105. Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
106. Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
107. Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
108. Хирургично лечение при травма на главата
109. Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
110. Спешни състояния в гръдната хирургия
111. Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
112. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
113. Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
114. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ
115. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
116. Диагностика и лечение на левкемии
117. Диагностика и лечение на лимфоми
118. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
119. Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
120. Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
121. Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
122. Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
123. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние
124. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система
125. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система
126. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
127. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
128. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
129. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
130. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции
131. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
132. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

1.Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
2.Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
3.Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
4.Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
5.Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
6. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
7. Оперативно отстраняване на катаракта
8. Хирургично лечение на глаукома
9.Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
10. Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
11.Амбулаторни хирургични процедури
12. Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
13. Поетапна вертикализация и обучение в ходене
14. Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
15. Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО/за онкология и неврология-множествена склероза/
16.мбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
2. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене