logo


Специалисти анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ Централ Хоспитал

В МБАЛ Централ Хоспитал разполага с модерно оборудвано отделение по Анестезиология и Интензивно лечение, което има за цел да осигури 24 часова безотказна, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна медицинска помощ, планова и спешна анестезиология и реанимация.

Д-р Тони Пълдъмова - Началник на ОАИЛ в МБАЛ Централ Хоспитал

Д-р Тони Пълдъмова - началник ОАИЛ

Д-р Тони Пълдъмова е началник на Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение в МБАЛ Централ Хоспитал. Завършва Медицина в ...

Прочетете още
Д-р Мирослава Тилкиян - Анестезиолог в МБАЛ Централ Хоспитал

Д-р Мирослава Тилкиян - анестезиология

Д-р Мирослава Тилкиян е анестезиолог, специалист по анестезиология в ОАИЛ на верига болници Медлайн - Централ Хоспитал. Завършва ...

Прочетете още
Д-р Маргарита Вачева-Шилева - специалист в ОАИЛ на Централ Хоспитал

Д-р Маргарита Вачева-Шилева - анестезиология и реанимация

Д-р Маргарита Вачева-Шилева е специалист в отделението по анестезиология и интензивно лечение на верига болници Медлайн - Централ ...

Прочетете още

Д-р Ивайло Михайлов - анестезиология и реанимация

Д-р Ивайло Желязков Михайлов е специалист по анестезиология и реанимация в ОАИЛ на Централ Хоспитал. Прием след предварително ...

Прочетете още

Д-р Емил Тихолов - анестезиология и реанимация

Д-р Емил Тихолов е специалист по анестезиология и реанимация в ОАИЛ на Централ Хоспитал. Прием след предварително записване. Виж ...

Прочетете още

Д-р Милен Георгиев - лекар

Прием след предварително записване. Виж меню Контакти.

Прочетете още

МБАЛ Централ Хоспитал използва модерна еднодневна анестезия, която позволява ефективна хирургия в ОАИЛ. Специалистите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.