logo


Център за диагностика и лечение на Множествена склероза

Към отделението по неврология на МБАЛ Централ Хоспитал открихме Център за диагностика и лечение на множествена склероза. Всички страдащи от това прогресиращо хронично заболяване ще могат да се възползват по-лесно, защото е едва втори център за цялата Южна България.

Всички пациенти ще могат да се лекуват и да имат достъп до терапия, която се реимбурсира на 100% от здравната каса (НЗОК)!

За връзка с Отделение по Неврология: тел. 0879 444 779

Болница Централ Хоспитал има необходимия подготвен медицински екип, който познава и може да лекува МС (множествена склероза), разполага и с добра диагностична апаратура, а от огромно значение е наличието на ядрено-магнитен резонанс, който е основно средство за диагностиката и за проследяване на болестта. Част от екипа е утвърденият невролог доц. д-р Георги Гозманов.

Множествената склероза е относително разпространено заболяване и макар да не е от най-масовите (боледуват от 2 до 150 болни на 100 000 души), по-неприятното е, че засяга и инвалидизира млади хора - най-често между 20 и 40 г. Засяга повече жените и има прогресиращ ход. Важно е да бъде открито навреме, тъй като терапията намалява негативните последици значително и позволява за дълъг период от време на болните да запазят своята работоспособност и да изпълняват всекидневните си ангажименти.

Симптомите на множествена склероза могат да бъдат различни, но при слабост в краката, пристъпи на нарушена координация, която не отзвучава при стандартно лечение, трябва да се потърси консултация с невролог, който ще насочи болния към Център за МС.