logo


ОАИЛ - Анестезиология и Интензивно лечение в МБАЛ Централ Хоспитал

ОАИЛ

МБАЛ Централ Хоспитал откри Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение, което има за цел да осигури 24 часова безотказна, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна медицинска помощ, планова и спешна анестезиология и реанимация, извършвана от доказани специалисти.


Специалисти ОАИЛ

В МБАЛ Централ Хоспитал разполага с модерно оборудвано отделение по Анестезиология и Интензивно ...

Прочетете още

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна медицинска апаратура, висококачествени медикаменти и консумативи за анестезия, аналгезия (обезболяване), изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние. Разполагаме с 8 легла за настаняване на пациенти. МБАЛ Централ Хоспитал използва модерна еднодневна анестезия, която позволява ефективна хирургия в ОАИЛ. Специалистите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури. Провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Анестезиология

Анестезиология и интензивно лечение включва клиничните дейности "Анестезия", "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение".

  • Анестезия е приложение на лекарствени продукти (анестетици) и техники (анестетични техники) за предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване от анестезия.
  • Кардиопулмонална ресусцитация е комлекс от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт.
  • Интензивно лечение е специфичен диагностично-лечебен процес при пациенти с критични нарушения в жизнено важните функции и/или за които се очаква, че тези функции могат да декомпенсират в непосредствен бъдещ период.

Всеки пациент, на който предстои операция или инвазивна диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти. Анестезиологичната дейност се разделя на амбулаторна анестезия, анестезия в еднодневна хирургия, анестезия в операционен блок.

Анестезиологична дейност

  • Амбулаторна анестезия - Горна и долна ендоскопия (фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.), Анестезия и седация в отделение "Образна диагностика" - ЯМР и скенер - при деца и възрастни по показания.
  • Анестезия в еднодневна хирургия - Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, урология, АГ, обща и гръдна хирургия, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ и др. Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.
  • Анестезия в операционен блок - Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, неврохирургия, урология, АГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ, неврохирургия, съдова хирургия, и др.
  • Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път.

Реанимация

В Реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

 

В отделение Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

Свижданията са забранени! Изключение може да бъде направено само по преценка на началника на ОАИЛ, а в почивни и празнични дни и от дежурния лекар, при стриктно спазване на противоепидемичния режим на отделението.

Информация за пациентите в ОАИЛ се предоставя на близките от началника на отделението или дежурния лекар по телефона или на място между 12.00 и 13.00 часа.

Екип на ОАИЛ в МБАЛ Централ Хоспитал

Екипът от опитни анестезиолози и анестезиологични сестри осигурява денонощно високоспециализирани грижи за пациентите, включително чрез прилагане на ефективни методи за обезболяване.
Лекарите покриват всички области на анестезиологията и интензивното лечение. Те са преминали специализация в държави като Германия, Русия, САЩ и др.