logo


Контакти с Многопрофилна болница Централ Хоспитал

За връзка с МБАЛ Централ Хоспитал

Адрес
гр. Пловдив
бул. Васил Априлов 20
вход и от ул. Филип Македонски 37, ет. 4, блок А

Регистратура и централа
тел.: 032 64 46 33
тел./факс: 032 99 00 07

Медицинска онкология: 0877 895 360
Неврология: 0879 444 779
Педиатрия: 0877 491 701
Болнична аптека: 032 240 247

e-mail: mbal@centralhospital.bg

Управител: д-р Надежда Крумова-Михайлова
e-mail: nadejdakrumova@centralhospital.bg

url: www.centralhospital.bg