logo


Информация за пациентите на МБАЛ Централ Хоспитал

1. Първо посещение

При първото ви посещение ще бъдете посрещнати в централното фоайе, където на Информационното бюро можете да зададете въпросите си и да Ви информират за комплексните медицински услуги.
От Информация вие ще бъдете насочени към съответната локална регистратура, на която ще получите пълна информация за възможностите да ви бъде извършен преглед, датата и часа на провеждането му. Там ще отговорят на всички ваши допълнителни въпроси. За ваше удобство дата и час за преглед могат да бъдат записани предварително след позвъняване на посочените телефони в меню Контакти.

Ако след направения ви преглед се появи необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат направени в пълен обем в болницата.

2. Прием в болницата

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок по един от следните 3 начина:

1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №3 (за консултация) от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично-консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от болница Централ Хоспитал, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

4. Болницата приема 24 часа пациенти по спешност.

5. Какво да представите в деня на приемането ви

  • Здравна книжка, лична амбулаторна карта, направление за хоспитализация.
  • Родител или законен настойник, ако пациентът е под 18 години.
  • Списък на медикаментите, които приемате редовно.
  • За нощувките - носете необходимото облекло - пижама и чехли, както и тоалетни принадлежности.

6. При пристигане в болница Централ Хоспитал

  • Попитайте за инвалидна количка, ако е необходимо.
  • Попитайте на Информацията за етажа, до който трябва да стигнете и ако е необходимо - да ви се изпрати придружител.
  • Вие ще се преоблечете в болницата. Махнете си очилата или контактните лещи. Ако носи слухов апарат или зъбни протези, попитайте дали трябва да ги отстраните.

Изтегли ценоразпис на МБАЛ Централ Хоспитал
Изтегли ценоразпис на МБАЛ Централ Хоспитал в pdf

Акредитация на МБАЛ Централ Хоспитал
Изтегли ценоразпис на МБАЛ Централ Хоспитал в pdf

Разрешително за осъществяване на лечебна дейност
Изтегли ценоразпис на МБАЛ Централ Хоспитал в pdf

Административни услуги
Изтегли Административните услуги на МБАЛ Централ Хоспитал в pdf