logo


Специализации в МБАЛ Централ Хоспитал

На основание Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ "Централ Онко Хоспитал" ООД - гр. Пловдив, чл.13 и във връзка с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

Управлението на МБАЛ "Централ Онко Хоспитал" ООД - град Пловдив периодично обявява свободни позиции за лекари - специализанти, желаещи придобиване на специалност в системата на здравеопазването, включително по специалност МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ.

Следете нашите обяви и новини.

Кандидатите трябва да представят:

  • Диплома за завършено образование със специалност "Медицина"
  • Удостоверение за членство в БЛС
  • Заявление за започване на работа (в стая 601, ет.6)

За повече информация - 032 644 633 / в. 17 - Надежда Вартанян, Кичка Дедьова