logo


Проф. Румен Стаматов

Проф. Румен Стаматов

Професор Румен Стаматов

 

Проф. Румен Стаматов e ръководител катедра "Психология и педагогика" - Естетическо възпитание - ПУ, заместник декан на Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски", автор на на книгите "Детска психология", "Психология в общуването" и др.
Консултира пациенти към Централ Онко Хоспитал и подпомага борбата им с тежките заболявания.
Румен Стаматов е професор по възрастова и педагогическа психология.
През 1990 г. получава докторската си степен по психология в СУ "Климент Охридски".
През 2002 г. става доктор на педагогическите науки и в СУ "Климент Охридски" и магистър по психология в ПУ "Паисий Хилендарски".
Специализира в Московски университет - 1989 г., Universiti of London - 1994 г., MBC & Baltimor-USA - 1996 г., Wheatan Colleg-USA - 2001 г.
От 1994 г. - Доцент в ПУ "Паисий Хилендарски"
От 2006 г. - Професор в в ПУ "Паисий Хилендарски"
От 2007 г. - Зам. Декан на Педагогически факултет в ПУ "Паисий Хилендарски"

Участва в проекти:
- "Изследване на агресивността при децата фонд Научни изследвания МОН" (ръководител на проекта) - 2004 г.
- "Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с увреждания" - фонд Научни изследвания ОХН - МОН (член на екипа)
Член на СНС при ВАК, редактор на научно списание "Развитие на детето".