logo


Д-р Димитър Матеев - Уролог в МБАЛ Централ Хоспитал

Д-р Димитър Матеев, дм - Уролог

Д-р Димитър Матеев е завършил медицина във Медицински институт "И.П.Павлов" Пловдив (ВМИ Пловдив) през 1985 г. Работи като ординатор в АГО - гр. Карлово, Хирургичен кабинет гр. Раковски, Хирургично отделение Районна Болница гр. Първомай до 1989 г. От 1989 до 2015 г. е старши ординатор в Урологично отделение на МБАЛ Пловдив, а от тогава е уролог в МБАЛ Централ Хоспитал.

Д-р Матеев придобива специалност "Урология" през 1994 г. През 2010 г. защитава дисертация на тема върху стриктурите на мъжката уретра и получава образователна и научна степен "Доктор".


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.

Още информация за д-р Матеев

Завършени курсове:

 • Ехография
 • Ендоурология - І Нац. Курс по Ендоурология гр.София
 • Лапароскопията - "Шарите" в Берлин, Германия
 • Лапароскопия - МУ Плевен
 • Урогенитална реконструктивна хирургия - Белград, Сърбия
 • Криохирургия на простатата
 • Лазер

Д-р Димитър Матеев е:

 • Член на Българската Асоциация по Урология
 • Член на Европейската Асоциация по Урология
 • Участвал с научни доклади на Урологичните симпозиуми в гр. Сандански
 • Участвал с научни доклади на Варненски Урологични Дни
 • Участвал с научно съобщение на Межд. Урологичен Конгрес - Варна 2003г.
 • Участвал в 3-ти Средиземноморски Симпозиум по Андрология – Санторини 2004
 • Участвал в конгрес на ЕАУ Истанбул 2005г.
 • Участвал в ХVІ Конгрес по Видеоурология - Атина 2005г.
 • Участвал в ІV Межд. Среща по Реконструктивна Урология / IMORU /- Хамбург 2006г.
 • Участвал с научен доклад и постер на 23-ти Конгрес на ЕАУ - Милано 2008
 • Участвал в 1-ви Хирургичен Уъркшоп по Комплексна Урогенитална Реконструктивна Хирургия при възрастни под ръководството на проф. С. Перович и проф. Г. Барбали - Белград 2008

Практика:

 • Отворени оперативни процедури
 • Ендоскопски методи за лечение
 • Пластично възстановяване на мъжката уретра