logo


Д-р Ивайло Михайлов - анестезиология и реанимация

Д-р Ивайло Желязков Михайлов е специалист по анестезиология и реанимация в ОАИЛ на Централ Хоспитал.

Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -