logo


Доц. д-р Марин Атанасов - специалист очни болести, очна хирургия

Доц. д-р Марин Атанасов - очна хирургия

Доц. Атанасов е специалист очни болести, офталмолог, един от най-добрите специалисти при безкръвни операции за премахване на катаракта. Завършил е медицина в Медицински Университет - Пловдив. През 1999 г. защитава дисертация на тема "Съвременни методи в диагностиката на първичната откритоъгълна глаукома" и получава образователната и научна степен "Доктор". От 2000 г. е със специалност по офталмология. От тогава е последователно - асистент, старши асистент и главен асистент към Катедрата по очни болести към Медицински университет и старши ординатор към Очна клиника на Университетската болница Св. Георги. През 2010 г. е избран за доцент към Катедрата по очни болести към Медицински университет Пловдив. От 2010 г. е и хирург-консултант към ДКЦ Медицински център 1 и МБАЛ Централ Хоспитал.

Професионални интереси - Съвременна диагностика и лечение на глаукомите, Съмременно хирургично лечение на катарактата, Корекция на зрението с контактни лещи, Изобразяващи методики и лазери в офталмологията.


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.
Понеделник 13:00 – 14:00
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък