logo


Доц. Д-р Георги Гозманов, дмн

Доц. Д-р Гозманов е консултант към отделението по неврология в МБАЛ Централ Хоспитал в Пловдив.


Прием след предварително записване на
тел. 032 644 633 и 032 990 007

Биография на Д-р Гозманов

Завършва висше медицинско образование в Медицинския университет в Пловдив през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във ВВМИ (ВМА) през 1977 г.

През 1981 г. придобива специалност по неврология, защитава дисертация в областта на неврологията през 1990 г. и получава научна степен.

От 1988 г. е началник на Неврологично отделение при Военна болница в Пловдив, преобразувано от 1990 г. в Клиника по неврология и психиатрия, която оглавява до 2015 г. Създава Специализирани комисии за амбулаторно лечение на диабетна полиневропатия и епилепсия.

На 20 септември 1995 г. ВАК му присъжда научно звание „доцент” по неврология. Ангажиран е с преподаване по неврология в квалификационни курсове и индивидуално обучение във Военна болница, Пловдив. От 1995 г. е хоноруван преподавател по нервни болести в Медицински колеж при Медицински университет, Пловдив.

От 1998 г. е хоноруван преподавател по неврология и невропсихология във Факултет по педагогика на ПУ "Паисий Хилендарски".

Научно -изследователската му дейност е документирана с над 120 публикации в наши и чужди списания.
Бил е член на Управителния съвет на „Българско дружество по неврология“ и е избиран за член на Академичния съвет на ВМА, София.

От 29 декември 1999 г. до 09 юли 2003 г. изпълнява длъжността Началник на ВМА - ББАЛ Пловдив (Военна болница).

Удостоен е от Общинския съвет на Пловдив с "Почетния знак" на града за заслуги в развитието на военното здравеопазване.

От 2005 г. в сътрудничество и под ръководството на проф. Стоян Байкушев, дмн работи за приложението на транскраниалната магнитна стимулация( ТМС ) и репетитивна ТМС в неврологията и психиатрията (както в доболнината, така и в болничната помощ ). Доц. Гозманов използва ТМС и рТМС за диагностични и терапевтични цели в лечението на епилепсията.

ВАК му присъжда научна степен "Доктор на медицинските науки" през 2010 г.

Ръководи МЦ ФИ ХЕЛТ от 2010 до 2012 г.

Доц. Гозманов провежда консултации с пациенти в МБАЛ Централ Хоспитал в сряда от 11,30 до 13,30 ч. след предварително записване на тел: 0879 444 779.