logo


Д-р Мариана Атанасова - онколог

Д-р Мариана Атанасова е специалист по онкология и вътрешни болести. Като химио-онко терапевт провежда лекарствено лечение на онкологичните заболявания при възрастни - химиотерапия, хормонотерапия и таргетна / прицелна теарпия, динамичен контрол и проследяване в периода след химиотерапия, лекарствено обезболяване при онкологична болка, консултации по палиативни грижи, профилактика и лечение на вторичната (резултат от лечение) остеопороза, целенасочен клиничен преглед на женска и мъжка гърда.

Д-р Атанасова не работи в МБАЛ Централ хоспитал!


Прием след предварително записване на
тел. 032 644 633 и 032 990 007

Понеделник  
Вторник  
Сряда  
Четвъртък  
Петък