logo


Д-р Татяна Чалъкова - специалист по медицинска онкология в МБАЛ Централ Хоспитал

Д-р Татяна Чалъкова - Онколог

Д-р Татяна Чалъкова е онколог в МБАЛ Централ Хоспитал и в Медицински център 1.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1991 г. Придобива специалности по Вътрешни болести в Медицинския университет в София, по Професионални заболявания – в Медицинския университет в Пловдив, а след това и по Медицинска онкология.

Има следдипломни специализации и квалификации в областта на онкологията, притежава сертификат за Добра клинична практика.


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.
Понеделник 8:00 - 14:00 ч.
Вторник 8:00 - 14:00 ч.
Сряда 8:00 - 14:00 ч.
Четвъртък 8:00 - 14:00 ч.
Петък 8:00 - 14:00 ч.