logo


Кардиологичните усложнения са не само сериозен, но и чест проблем за онкоболните

Д-р Ралица Спасова, кардиолог в МБАЛ „Централ Хоспитал“: Кардиологичните усложнения са не само сериозен, но и чест проблем за онкоболните
07 Дек 2023
1349

Д-р Ралица Спасова е кардиолог в Центъра по кардиоонкология към пловдивската МБАЛ „Централ Хоспитал“

Завършила е „Медицина“ в Медицинския университет в Пловдив през 2018 г. Специалност по кардиология придобива през май 2023 г. Има интереси в областта на кардиоонкологията от времето на следването си.

Разговаряме с нея по повод новоткрития Център по кардиоонкология в МБАЛ „Централ Хоспитал“ с ръководител д-р Ангел Пенев, в който тя практикува.

Д-р Спасова, вие сте специалист в първия Център по кардиоонкология в Пловдив, разкрит в МБАЛ „Централ Хоспитал“. Какъв е рискът пациентите да получават сърдечни усложнения заради терапията срещу рак?

Рискът от сърдечносъдова токсичност е индивидуален и зависи от множество фактори. Част от тях са: видът на карцинома, противораковите медикаменти, техният вид и доза, както и комбинацията от специфичните лекарства, защото различните фармацевтични продукти могат да имат синергичен токсичен ефект върху сърцето. Рискът нараства при пациенти, които имат подлежащи други заболявания, както и вредни навици като тютюнопушене, консумация на алкохол и намалена физическа активност.

Поради тази причина съветваме първата стъпка да бъде промяна в начина на живот и максимален контрол на рисковите фактори.

Кои класове химиотерапевтици предизвикват сериозни сърдечни проблеми?

Не само химиотерапевтиците, но и таргетната терапия е предизвикателство за нас, защото причиняват кардиотоксичност. Наблюденията са ни, че антрациклиновата химиотерапия, особено при превишаване на дозата, проявява интоксиция, която може да бъде дори безсимптомна.

Флуоропиримидините са друга група, която се използва основно за лечение на стомашно-чревни злокачествени заболявания и при около 10% от пациентите биха могли да предизвикат миокардна исхемия.

Известно е, че анти-HER2 терапиите е възможно да доведат до лявокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност при цели 15-20% от пациентите, ако се пропусне проследяването, особено при хора с висок и много висок риск.

Тук е уместно да кажа, че и лъчетерапията не е безопасна, защото сърцето е „рисков орган“ по време на този тип терапия и тя би могла да повиши опасността от развитието на последващо сърдечносъдово заболяване или периферна артериална болест.

Как се извършва наблюдението на онкопациентите за кардиологични усложнения?

Ние се придържаме към препоръките на Европейското дружество по кардиология. Според тях трябва да се правят редовни клинични прегледи, които включват физикално изследване с измерване на жизнените показатели, 12-канално ЕКГ, вземане на кръв за лабораторни изследвания на сърдечни биомаркери, както и ехокардиография. Нашето отделение разполага с единствена по рода си високоспециализирана апаратура – ехограф, който ни позволява детайлно изследване на сърдечната функция.

Какво включва оценката на риска за сърдечносъдови проблеми и кога трябва да се направи тя?

При всички пациенти, диагностицирани с онкологично заболяване, се препоръчва стратификация на риска за сърдечносъдова токсичност. Тя включва голям панел от дейности, като се започне с разговор с пациента относно предишни заболявания, включително и ракови заболявания, тяхната терапия и рискови фактори в начина на живот като настоящо тютюнопушене или сигнификантна анамнеза за тютюнопушене, затлъстяване (BMI >30 kg/m 2).

След това се преминава към физикално изследване, взимане на кръв за лабораторни и инструментални изследвания, които посочих.

Има ли кардиопротективни средства, които да бъдат дадени на пациента преди или в началото на лечението?

Превенцията на онкологичните пациенти можем да разделим на първична и вторична.

Цел на първичната превенция е да се избегне или минимизира развитието на сърдечносъдови увреждания, дължащи се на терапия при пациенти без известни до момента подобни заболявания. Като за осъществяването ѝ имаме заслуга не само ние, кардиолозите, но и страхотния екип на отделението по онкология на МБАЛ „Централ Хоспитал“.

Разполагаме с групи лекарства, които се използват за лечение на сърдечна недостатъчност и които биха могли да се разгледат като първична профилактика на пациенти с висок и много висок риск от развитие на токсичност, подложени на терапия с антрациклини и/или антиHER2 терапии.

Вторичната превенция, която нашият център извършва, се отнася за пациенти с предшестващо сърдечносъдово заболяване, или които в хода на терапията развиват сърдечносъдова токсичност.

Във вашата болница вече работи център по кардиоонкология. Моля да го представите.

Гордеем се, че това е първият център в Пловдив, чиято главна мисия е първоначално да прецени риска от развитие на сърдечносъдови усложнения при пациенти с онкологични заболявания, на които им предстои противоракова терапия независимо от вида ѝ. След което се стремим да ги предпазим от усложненията, да проследим състоянието им в хода на самата терапия и при необходимост да ги лекуваме.

Но това не е единствената ни дейност. Благодарение на екипа ни, който включва д-р Ангел Пенев, кардиолог с дългогодишна практика и опит, и д-р Рени Шентова, и новата апаратура, с която до момента не разполага друго лечебно заведение, ние в МБАЛ „Централ Хоспитал“ извършваме диагностика и лечение на пациенти и с други сърдечни заболявания като сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмно-проводни нарушения и исхемична болест на сърцето.