logo


Инвестиционно намерение за Изграждане на МБАЛ в с. Белащица

 ОБЯВЛЕНИЕ

от „ФОН ГОЛДЕНБУРГ“ ЕООД,

„ДР МЕРИГОЛД” ЕООД, и

„Голдшилд“ ЕООД,

 

Горепосочените фирми имаме инвестиционно намерение: „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в УПИ 18.1386 - произв. и общ. обсл.дейности, УПИ II-018004-жил. строителство, УПИ 18.1387-жил. строителство и УПИ IV-018004-жил. строителство, местност Живака, с. Белащица, община Родопи“.