logo


Диагнозата рак на гърдата засяга и партньора на пациентката

23 Авг 2017

Произнесеното в лекарския кабинет „Вие имате рак на гърдата“ засяга не само пациентката, но също и нейния партньор, деца, близки. Грижата за член от семейството с онкологично заболяване изисква съобразяване с множество фактори с цел задоволяване на неговите потребности. От близките се очаква да помагат в ситуация, в която те сами се нуждаят от подкрепа, казва Даниела Димитрова, психолог в МБАЛ "Централ Хоспитал".

В лечебното заведение се оказва психологична помощ и на близките. Според наблюденията на специалиста мъжете преживяват разнообразни емоции в отговор на диагнозата, поставена на половинката им. Изследванията, лечението, прогнозата и възможната смърт на партньора се изявява в преживяване на шок, недоверие, отричане, често и гняв, вина, депресия, безпомощност, страх, загуба на контрол, изолация.

Тези страхове са най-силно изразени при поставяне на диагнозата, последващата хоспитализация за операция, лечение, като тревожността и дистресът се наблюдават, след като партньорката е приключила лечението си, посочва психологът, като освен личния си опит се позовава и на книгата на Зорница Попова "Още нещо за рака на гърдата".

При различни проучвания се установява, че съпрузите се чувстват блокирани от всички задачи, които е необходимо да свършат, и срещат затруднения в концентрацията. Изпитват по-ниска удовлетвореност от взаимоотношенията си. Също така е установено, че съпрузите отчаяно крият чувствата си и приемат ролята на ангел пазител по време на престоя на съпругата в болницата. Това обаче провокира отричане, а по-късно и блокиране на общуването между партньорите.

Евентуален рецидив на заболяването пък води до възникване на нови потребности и предизвиква нови емоции у съпруга, като чувство за несправедливост, траур, симптоми на депресия и тревога дали неговата партньорка ще оцелее, съмнения в способностите си за справяне в тази ситуация, нерядко и чувство за изтощение. "Често мъжете споделят, че предизвикателството пред тях е, че наред с обичайните роли, които изпълняват, са натоварени допълнително с домакинска работа, осигуряване на физически грижи и емоционална подкрепа на своята партньорка, поддържане на брачните и сексуални отношения", посочва Даниела Димитрова.

В различни изследвания е установено, че мъжете използват разнообразни стратегии за справяне със стреса, включващи търсене на информация, активно действие, предлагане и търсене на емоционална подкрепа. Някои обсъждат симптомите на заболяването с техните съпруги, приятели, колеги и професионалисти от здравната сфера. Други отричат или омаловажават натрупания опит по време на лечението и изпитваните емоции.

Адаптирането на начина на живот включва балансиране и поемане на увеличилите се домакински задължения наравно със служебните, които налагат понякога промени в работния график, за да се съчетаят с новите ангажименти, грижи за децата и дома, промени в плановете за ваканция и социални ангажименти.

"Проявата на чувствителност при задоволяване на физическите и емоционални потребности на партньорката включват прояви на емпатия във всеки един аспект на общуването. Диагнозата рак на гърдата може да причини много проблеми в сексуалния живот на двойката поради физически промени, нежелани реакции от терапията, изтощението. Емоциите, изпитвани след поставянето на диагнозата, оказват силен ефект и върху либидото. Депресията, тревогата относно бъдещето, също и общият психологически стрес могат да намалят желанието за секс. Групите за подкрепа и сексолози могат да бъдат полезни с техники, съвети, които да са в помощ за справяне с психологичните и емоционални причини за намаленото либидо", казва психологът.

Стратегиите, свързани с намаляване на страничните ефекти от лечението, включват опитите да се гледа с усмивка, вяра и надежда към бъдещето, промяна на житейските приоритети, опит да се съхрани и поддържа позитивната нагласа, като се избягват натрапливи мисли за заболяването.

При рецидив на заболяването на съпругата е установено, че преодоляването на тази стресова ситуация от страна на съпруга включва балансиран живот, свързан с различни процеси. Добре е да се говори за лечението и диагнозата. Съпругът да придружава половинката си при редовните и контролни прегледи и да проследява симптомите , без да се фиксира върху тях. Да съхрани оптимистичната нагласа, за да се намали стресът до минимум. Да се водят разговори за смъртта.

"Важно е да не се забравя, че раковите заболявания са непредсказуеми - не може да се предвиди как ще подейства лечението, нежеланите странични реакции и проблемите, които ще се появят. Затова трябва да се направи опит за приеме на неизвестността, свързана с раковото заболяване, приспособяване към тази реалност и да се продължи напред с положително отношение", съветва психологът на МБАЛ "Централ Хоспитал".