logo


Разкриха втория Център за Множествена склероза в Южна България

19 Май 2017

МБАЛ Централ Хоспитал посреща Световния МС ден, който се отбелязва всяка последна сряда на месец май и тази година това е 31 май 2017 г., с подарък за пациентите - нов Център за диагностика и лечение на Множествена склероза (МС).  

"МС центърът е разкрит към неврологичното отделение", заяви началникът д-р Радослав Мавров. Според него, това е изключително важна придобивка за страдащите от прогресиращото хронично заболяване, защото дава още една възможност на пациентите от Южна България да се лекуват и да имат достъп до терапия, която се реимбурсира на 100% от здравната каса (НЗОК).

Досега в Пловдив имаше само един център, който беше крайно недостатъчен. Болните са много и има огромна нужда от втори, за да им се спестят редица затруднения - дългото чакане, понякога седмици и месеци, а често и ходене до София. Трябва да отбележим, че качеството на живот на тези хора зависи в голяма степен от специализираните лечебни звена - тук те се диагностицират, определя се терапията им, провеждат се консултации, проследява се лечението, отпускат им се лекарствата.

Вторият център за лечение на множествена склероза за Южна България вече е разкрит в болница Централ Хоспитал, тъй като нашето лечебно заведение има необходимия капацитет - подготвен медицински екип, който познава и може да лекува МС, разполага с добра диагностична апаратура, като от огромно значение е наличието на ядрено-магнитен резонанс, който е основно средство за диагностиката и за проследяване на болестта.

Практиката е такива центрове обикновено е да се разкриват към университетските болници, но бе създаден и тук, тъй като част от екипа е утвърденият невролог доц. д-р Георги Гозманов.

Множествената склероза е относително разпространено и макар да не е от най-масовите – боледуват от 2 до 150 болни на 100 000 души, по-неприятното е, че засяга и инвалидизира млади хора - най-често между 20 и 40 г. Засяга повече жените и има прогресиращ ход. Важно е да бъде открито навреме, тъй като терапията намалява негативните последици значително и позволява за дълъг период от време на болните да запазят своята работоспособност и да изпълняват всекидневните си ангажименти.

Д-р Мавров посочи, че симптоми на множествена склероза могат да бъдат различни, но при слабост в краката, пристъпи на нарушена координация, която не отзвучава при стандартно лечение, трябва да се потърси консултация с невролог, който ще насочи болния към Център за МС.

Световният МС ден е посветен на рехабилитацията - психологическа и физикална за хората с това заболяване.