logo


Дневен режим в Палиативни грижи

Дневен режим в Отделение Палиативни грижи

 

Какъв е дневния режим на пациентите, постъпили в отделение Палиативни грижи:

• 6.30 – 8.00
Личен тоалет, хигиенни грижи, сестрински грижи
• 8.00 – 9.30
Прием на лекарства и закуска
• 9:30 – 10:30
Лекарска визитация
• 10.30 – 12.30
Индивидуални занимания с рехабилитатор, гимнастика, сестрински грижи, посещение на специалисти, лични занимания, игри, четене и др., свиждане
• 12.30 – 14.00
Прием на лекарства и обяд
• 14.00 – 15.00
Почивка
• 15.00 – 18.30
Свиждане, разходки в градината, групови дейности, празнуване на лични и официални празници, сестрински грижи и др.
• 18.30 – 19.30
Прием на лекарства и вечеря
• 19.30 – 22.30
Гледане на телевизия, лични грижи, подготовка за лягане и сън