logo


Прием на пациенти за Палиативни грижи

Прием на пациенти в Отделение Палиативни грижи

 

• Пациенти с хронични белодробни заболявания и нуждаещи се от кислородотерапия
• Прекарали инсулт
• С тежки хронични заболявания
• С онкологични заболявания
• Инвалиди и хора с инвалидизиращи заболявания
• Нуждаещи се от грижа – хранене, лична хигиена, медицинско наблюдение
• Тежко болни в напреднала възраст или напреднал стадий на болестта
• За възстановяване след операция – хирургична, ортопедична и др.
• Самотни възрастни хора
Не се приемат пациенти с инфекциозни заболявания, с активна туберкулоза и със заразни кожни заболявания!
Пациентите се приемат след попълване на необходимата документация по здравословното състояние на пациента, одобрена от Управителя. До 24 часа след приема се обсъжда и подготвя индивидуален план за грижи, лечение и рехабилитация.

Престоят се заплаща по ценоразписа на болницата!