logo


Основен пакет дейности за Палиативни грижи

Основни дейности в Отделение палиативни грижи

 

• 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
• 24 часа охрана
• Лекарска визитация всеки ден
• Консултации със специалисти при нужда
• Социални и духовни грижи
• 4 кратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
• Рехабилитация
• Хигиенно обслужване и пране