Начало / НЗОК
Уголемяване размера на текста  Намаляне размера на текста  Стандартен размер на текста
НЗОК
НЗОК

Клинични пътеки по НЗОК

Болнична помощ
в МБАЛ Централ Хоспитал

Многопрофилна Болница за Активно Лечение Централ Онко Хоспитал ООД има сключен договор с Националната Здравно-Осигурителна Каса по следните клинични пътеки:

КП № 1 "Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" -1 блок
КП № 2 „Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза"
КП № 3 „Паренхимен мозъчен кръвоизлив"- блок 1
КП № 4 „Субарахноиден кръвоизлив" - блок 1
КП № 5 „Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин"
КП № 7 „Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми - 401 лв., КП № 9 ,Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години"
КП № 10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години" -блок 1
КП № 15 „Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на
гръбначния мозък" - блок 1
КП № 17 „Мултиплена склероза"- блок 1
КП № 18 „Епилепсия и епилептични пристъпи"- блок 1
КП № 19 „Епилептичен статус"
КП № 21 „Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
КП № 22 „Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години - блок 1 –
КП № 23 „Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация - блок 1 и блок 2 -
КП № 24 „Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация" - блок 1 и блок 2
КП № 25 „Паркинсонова болест"
КП № 26 „Заболявания на горния гастроинтестинален тракт"
КП № 27 „Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност" - блок 2
КП № 28 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт" - блок 2 - 850 лв.; КП № 30 „Заболявания на тънкото и дебелото черво" - блок 2
КП № 31 „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт" - блок 2
КП № 32 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума" - блок 2
КП № 33 „Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" - блок 2
КП № 34 „Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)" -блок 2
КП № 50 „Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик" - блок 1
КП № 52 „Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация"
КП № 56 „Ритъмни и проводни нарушения"- блок 1
КП № 60 „Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик" - блок 1
КП № 61 „Остър и обострен хроничен пиелонефрит"
КП № 68 „Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години"
КП № 70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, М0-1" - блок 1
КП № 72 „Трансуретрална простатектомия" - блок 1
КП № 73 "Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи" -блок 1
КП № 74 „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика"
КП № 76 „Ендоскопси процедури при обструкции на горните дихателни пътища" -
КП № 77 „Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-
половата система" - блок 1
КП № 78 „Оперативни процедури върху мъжка полова система"
КП № 79 „Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и
сложност" - блок 1
КП № 80 „Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден
обем и сложност"
КП № 81 „Оперативни процедури при инконтиненция на урината"
КП № 83 ,,Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища"
КП № 84 „Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища"
КП № 85 „Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност"
КП № 86 „Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност"
КП № 89 „Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи"
КП № 93 „Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18- годишна възраст"
КП № 95 „Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години" - блок 1
КП № 102 „Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст" - блок 1
КП № 103 „Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст" - блок 1
КП № 105 „Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години"
КП № 116.1 „Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)" - блок 1
КП № 116.2 „Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни" - блок 1
КП № 129 „Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма"
КП № 130 „Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми"
КП № 131 „Оперативно отстраняване на катаракта" - блок 1 и блок 2
КП № 133 „Хирургично лечение на глаукома" - блок 1 и блок 2
КП № 134 "хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност" - блок 1 и блок 2
КП № 135 „Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност" - блок 1 и блок 2 без код 15.11,15.12,15.13,15.19,15.21,15.22,15.29,15.3,15.4, 15.5, 15.9
КП № 136 „Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
КП № 137 „Кератопластика"
КП № 138 „Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми" - блок 1 и блок 2 без Н53.0 и процедура 95.35
КП № 139 „Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му"
КП № 140 „Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми"
КП № 156 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години"
КП № 157 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години"
КП № 158 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години"
КП № 159 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години"
КП № 160 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години"
КП № 161 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години"
КП № 162 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години"
КП № 163 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години"
КП № 164 „Оперативни процедури върху апендикс"
КП № 165 „Хирургични интервенции за затваряне на стома"
КП № 166 „Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство"
КП № 167 „Оперативни процедури при хернии"
КП № 168 „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация"
КП № 169 „Конвенционална холецистектомия"
КП № 170 „Лапароскопска холецистектомия"
КП № 171 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища"
КП № 173 „Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест"
КП № 175 „Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност"
КП № 176 „Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
КП № 178 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово еконструктивни операции"
КП № 179 „Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, МО"
КП № 180 „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия"
КП № 181 „Оперативно лечение при остър перитонит"
КП № 182 „Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"
КП № 183 „Консервативно лечение при остри коремни заболявания"
КП № 184.1 „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани" –
КП № 185 „Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания"
КП № 188 „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност"
КП № 189 „Хирургично лечение при надбъбречни заболявания"
КП № 191 „Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент"
КП № 193 „Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)" -
КП № 194 „Консервативно лечение на съдова недостатъчност"
КП № 196 „Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията и"
КП № 197 „Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия"
КП № 199 „Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение"
КП № 202 „Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъчни травми"
КП № 203 „Хирургично лечение при травма на главата"
КП № 214.2 „Спешни състояния в гръдната хирургия"
КП № 236 „Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия"
КП № 237 „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система"
КП № 238 „Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда" - блок 2
КП № 239 „Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции" - блок 1.2 и блок 2.2
КП № 240 „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа"
КП № 241 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система"
КП № 242 „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система"
КП № 243 „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система"
КП № 244 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно- двигателен апарат"
КП № 251 „Левкемии при лица над 18 години" - блок 1
КП № 252 „Лимфоми при лица над 18 години" - блок 1
КП № 253 „Хеморагичнидиатези. Анемии" - блок 1
КП № 280 „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до
3 % при деца"
КП № 283 „Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)"
КП № 286 „Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години"
КП № 288 „Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години"
КП № 290 „Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години"
КП № 291 „Токсоалергични реакции при лица над 18 години"
КП № 292 „Токсоалергични реакции при лица под 18 години"
КП № 298 „Системно парантерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни"
КП № 305 „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние"
КП № 308 „Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст" - без пациенти до 28 ден от раждането